• شماره تماس :  7-33346498 (031)
  • ایمیل : cyrusdecoration.info@gmail.com
  • ساعات کاری : 08:00-17:00

Footer Widget

[cz_gap id=”cz_31081″][cz_title shape=”square” id=”cz_82043″ sk_shape=”color:#000000;background-color:#000000;width:300px;height:18px;margin-top:30px;margin-bottom:17px;border-radius:5px;top:-50px;left:-35px;”]

طرح های رویایی در خانه های شما با دکوراسیون سایروس 

[/cz_title][cz_title id=”cz_85804″]

راه های ارتباطی با سایروس

[/cz_title][cz_title id=”cz_60571″]

                                                                                    09130900396 :تلفن پشتیبانی

تلفن دفتر: 33346498- 031

 031- 33346497              

[/cz_title][cz_gap height=”20px” id=”cz_19013″][cz_title id=”cz_57128″]

شبکه های اجتماعی ما

[/cz_title][cz_social_icons position=”tac” tooltip=”cz_tooltip cz_tooltip_up” fx=”cz_social_fx_10″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-twitter%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-instagram%22%2C%22title%22%3A%22Instagram%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fcyrusdecoration%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-youtube%22%2C%22title%22%3A%22YouTube%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” sk_icons=”color:#ffffff;background-color:#000000;padding:5px;margin:5px 10px;” id=”cz_21922″ sk_icons_mobile=”font-size:14px;margin-right:3px;margin-left:3px;” sk_tooltip=”color:#ffffff;background-color:#000000;border-radius:0px;” sk_hover=”color:#ffcc00;” cz_social_icons=””]

[cz_gap id=”cz_34461″][cz_title bline=”cz_line_after_title” id=”cz_107320″ sk_lines=”background-color:#cccccc;width:50px;height:6px;top:-10px;left:1px;” sk_lines_con=”height:4px;top:10px;”]

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

[/cz_title]

[instagram-feed]

[cz_gap id=”cz_34461″]

[cz_title icon_before_type=”icon” id=”cz_110311″ icon=”fa czico-082-maps-and-flags” sk_icon_before=”color:#000000;”]

اصفهان، میدان لاله، ابتدای چمران کوچه 58، جنب مرکز بهداشت دوطفلان

[/cz_title]

× در واتساپ صحبت کنیم