27
ژانویه

Perforating the silicone mold-min

سوراخ کردن قالب سیلیکون برای ساخت اپوکسی رزین و چوب